Putování Velkou Moravou

Pro podzimní období jsme si pro naše klienty Domova pro seniory v Buchlovicích připravili cyklus přednášek o významných osobnostech z české historie. Začali jsme příchodem věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Během přednášky se mohli naši klienti seznámit s nejdůležitějšími fakty, které s touto misí souvisely.