Poděkování

PODĚKOVÁNÍ

Domov pro seniory Buchlovice děkuje všem obcím a městům za poskytnutí dotací nebo finančních darů v roce 2024.  

Velice si vážíme rozhodnutí podpořit naši činnost, při které se snažíme zkvalitnit poskytování sociální služby ve vztahu ke klientům našeho domova.