Domov pro seniory Uherský Ostroh

Domov pro seniory Uherský Ostroh je začleněn pod příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské Hradiště p.o. Poskytuje pobytovou sociální službu pro 38 uživatelů. Zařízení usiluje především o to, aby uživatelé žijící v Domově byli co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili, co nejvíce běžným způsobem života. Služby Domova respektují individuální charakter každé osoby, chrání soukromí, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

Domov vznikl v roce 1992 adaptací jeslí. Od září 2008 až do července 2010 probíhala v zařízení rozsáhlá rekonstrukce s přístavbou. V měsíci srpnu 2010 pak bylo 18 stávajících uživatelů přestěhováno do nových prostor a postupně bylo přijato dalších 20 nových uživatel, tím se kapacita zvýšila na konečných 38 osob. Rekonstrukcí a přístavbou bylo vybudováno pro uživatele 20 jednolůžkových a 9 dvoulůžkových pokojů s WC a sprchovým koutem, velká jídelna s odpočinkovou zónou a terasou, prádelna a kuchyň. Prostory pokojů a chodeb jsou bezbariérové. Nově přistavená třípodlažní budova je propojena se starou budovou lůžkovým výtahem. Ve staré budově jsou 4 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj pro imobilní uživatele, ti mají společnou koupelnu a WC.

 

Při jakýchkoli otázkách nás neváhejte kontaktovat, nebo navštivte naše zařízení osobně.
Kontakt: 572 591 290
Adresa: Domov pro seniory Uherský Ostroh Školní 774, Uherský Ostroh 687 24