Poskytované služby

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

V rámci sociální služby poskytujeme tyto základní činnosti

 • ubytování
 • stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo vytvoření podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zdravotní péče

Ordinace praktické lékařky:     pondělí až pátek od 7.30 do 9.30 hod

Ordinace odborných lékařů:     neurolog - 1x týdně
 
Zájemcům z regionu zapůjčujeme: polohovací postele, chodítka, vozíčky, berle, francouzské hole.

Paliativní péče

Většina z nás, a tedy i naši klienti si přejí odejít z tohoto světa ve známém prostředí, v klidu, bez bolesti a obklopeni svými blízkými. Prostřednictvím paliativní péče se snažíme, aby byl závěr života našich klientů, pokud možno dle jejich představ a přání. Našim úkolem je vytvořit bezpečné, klidné, důstojné a přátelské prostředí zajišťující míru soukromí.

Komu je paliativní péče určena

Tuto péči poskytujeme těm klientům, u kterých není možné vyléčit primární příčinu onemocnění, nebo by taková léčba přinesla klientovi více zátěže a utrpení.

Kdo paliativní péči poskytuje

Péče je poskytována týmem našich pracovníků, které klient zná. Máme vytvořený multidisciplinární tým ve složení – lékařka, vedoucí sestra, všeobecná zdravotní setra, sociální pracovnice, pracovnice přímé péče, koordinátor přímé péče, nutriční terapeutka, duchovní (kněz, kaplan, laická podpora v duchovní oblasti). Klíčová je spolupráce s rodinou klienta“.

Fakultativní činnosti

Naši klienti mají možnost využívat i další služby nad rámec základních činností. Tyto činnosti si hradí z vlastních prostředků a jejich seznam i aktuální výši úhrady najdete v sekci Dokumenty.

Další služby za úhradu

 • pedikérka
 • kadeřnice
 • opravy a seřízení naslouchadel