Domov pro seniory Buchlovice

Motto: "Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme jednou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych chtěl(a) prožít své stáří."

Domov pro seniory Buchlovice

Naše zařízení je největším zařízením v regionu. Od roku 1912, kdy sloužil jako nemocnice, prošel řadou změn a stavebních úprav, které si vyžádaly značné finanční náklady.  Zřizovatelem je Zlínský kraj.

Důvody pro odmítnutí žadatele:

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, jsou stanovená pravidla pro postup při odmítnutí žadatele o sociální službu:

(1) Domov může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pouze, pokud:

- neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,

- nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

- zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby

  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

(2) Zdravotní důvody vylučující poskytování pobytových sociálních služeb.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

- osoba není schopna pobytu v Domově z důvodu akutní infekční nemoci, nebo

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.


Video: Průvodce domovem 2013 - DOMOV PRO SENIORY BUCHLOVICE

Profil Domova pro seniory i na Facebooku: DS a DZR Buchlovice | Buchlovice | Facebook