Transformace pobytových služeb

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum je zapojen v projektu

TRANFORMACE POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Domov příjímá přednostně uživatele s vysokou mírou podpory z DOZP Velehrad- Buchlovská. Domov nadále již nebude přijímat osoby bez mentálního postižení, osoby s neurodegenerativním onemocněním, po CMP, po úrazech apod.

Do konce roku 2022 domov snížil kapacitu na 36 uživatelů.

Rada Zlínského kraje, usnesením dne 23.8.2021 schválila Aktualizaci č. 4 Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum.