Poskytované služby

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Poskytované služby obsahují tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování zahrnuje rovněž úklid, praní, a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • poskytnutí stravy zajišťuje celodenní stravu odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, podpora a pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zahrnuje pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zahrnuje možnosti pracovních, volnočasových a zájmových aktivit, nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních dovedností
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím zahrnuje podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a zdrojů, pomoc při obnovení a upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatelů
 • sociálně terapeutické činnosti zahrnuje činnosti, které vedou k rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování uživatelů
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ošetřovatelská a zdravotní péče

O zdraví a bezpečnost a spokojenost klientů se stará 1 sociální pracovnice, 3 zdravotní pracovníci a 22 pracovníků v sociálních službách včetně pracovníků pro aktivizační a sociálně rehabilitační činnosti.

Ordinace lékaře:

 • praktický lékař MUDr. Michal Pupík: každé pondělí 13 – 15 h 
 • MUDr. Jaroslava Velecká, ORL : po dohodě 3x ročně
 • MUDr. Jarmila Horáková, zubní lékař: dle potřeby uživatelů +  pravidelné preventivní prohlídky jedenkrát za  půl roku

Volný čas

Náš domov nabízí klientům různé aktivizační činnosti, zájmové a volnočasové aktivity. Patří mezi ně zejména:

 • využití různých technik malování, kresby a aranžérských dovedností
 • keramická dílna
 • další ruční práce jako je práce s textilem, vyšívání a háčkování

Výrobky našich klientů jsou prezentovány na výstavách v obci Velehrad, v archeoskanzenu na Modré i při příležitosti prodejních jarmarků v Uherském Hradišti nebo ve Starém Městě.

Nácviky domácích prací

Při naší práci se snažíme poskytnout klientům pouze takovou míru podpory, kterou nezbytně potřebují. Zaměřujeme se na rozvoj samostatnosti a soběstačnosti, získávání pracovních návyků a dovedností a motivujeme je k přebírání odpovědnosti za své vlastní rozhodnutí.

Věnujeme se běžným domácím činnostem: klienti si uklízejí své pokoje, učí se třídit prádlo, prát v automatické pračce, připravit si jídlo, naservírovat na talíř, uklidit po jídle. V rámci sociálně rehabilitačních činností se učí samostatně nakupovat, hospodařit s menší částkou peněz, cestovat hromadnou dopravou, vyřídit si s podporou pracovníka své osobní záležitosti.

Práce v zahradě a v areálu domova

Naši klienti mají možnost s podporou pracovníka pěstovat zeleninu, květiny nebo bylinky. Areál skýtá celoroční příležitosti k prohlubování pracovních návyků při údržbě ploch nádvoří.

Duchovní život

Poloha našeho domova v blízkosti velehradské baziliky je ideální z hlediska duchovního vyžití. Naši klienti využívají možnosti návštěv baziliky, kde se pravidelně konají bohoslužby.