Poskytované služby

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Poskytované základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • celodenní stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ošetřovatelská péče je poskytována prostřednictvím zaměstnanců domova, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, není v rámci úhrady za poskytovanou sociální službu, je hrazena ze zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Zprostředkováváme odbornou lékařskou péči.

Kromě toho poskytujeme tyto služby:  perličková koupel, použití služebního vozidla pro klienty, použití kulturní místnosti pro soukromé akce klienta, hostovský pokoj pro rodinné příslušníky.

Základní zásady poskytování služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská jsou tyto:

 • důstojnost a hodnota každého klienta,
 • individuální a partnerský přístup,
 • profesionalita,
 • celkové vnímání situace a spolupráce,
 • subsidiarita,
 • spravedlnost,
 • společné dobro.