Poskytované služby

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Poskytované základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • celodenní stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ošetřovatelská péče je poskytována prostřednictvím zaměstnanců domova, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, není v rámci úhrady za poskytovanou sociální službu, je hrazena ze zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Zprostředkováváme odbornou lékařskou péči.

Kromě toho poskytujeme tyto služby:  perličková koupel,  soukromé elektrospotřebiče na pokoji, rozmnožování tiskovin, použití služebního vozidla pro klienty, použití kulturní místnosti pro soukromé akce klienta, hostovský pokoj pro rodinné příslušníky.

Základní zásady poskytování služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská jsou tyto:

 • důstojnost a hodnota každého klienta,
 • individuální a partnerský přístup,
 • profesionalita,
 • celkové vnímání situace a spolupráce,
 • subsidiarita,
 • spravedlnost,
 • společné dobro.