Poděkování

Děkujeme všem sponzorům, kteří nás pravidelně podporují.

Město Kunovice

Město Zlín

Město Uherské Hradiště

Minerál Metal s. r. o. Hluk

Město Kroměříž