O domově

O DOMOVĚ

Domov je umístěn na okraji obce v přírodním prostředí, nedaleko hradu Buchlov a je největším zařízením tohoto typu v regionu. Od roku 1912, kdy sloužil jako nemocnice, prošel řadou změn a stavebních úprav, které si vyžádaly značné finanční náklady. Rekonstrukcí ukončenou v roce 1995 se domov zařadil mezi nejmodernější v naší republice. Díky skvělé lokalizaci je domov oázou klidu s možností příjemných vycházek. Zpříjemnit a obohatit život seniorům se pak snažíme celou řadou kulturně-společenských akcí a výletů do okolí.

Naše sociální služba je poskytována celoročně na adrese:

U Domova 470

687 06 Buchlovice

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Domov pro seniory v Buchlovicích poskytuje pobytovou sociální službu občanům, kteří v důsledku věku nebo zdravotního stavu potřebují přiměřenou podporu nebo péči pro zachování důstojného a aktivního způsobu života.

CÍLE

  1. Zajistit bezpečný, klidný a pokud možno plnohodnotný život klientů.
  2. Zachovat co nejdelší fyzickou a psychickou pohodu klientů aktivním prožíváním volného času a společenského vyžití, pomáhat při nalézání smyslu života ve stáří.
  3. Podporovat klienty v kontaktech s rodinou a blízkými osobami.

ZÁSADY

Zásady poskytování služby

  • Lidská práva a základní svobody - chráníme práva klientů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly domova, dodržujeme Etický kodex pracovníka DS Buchlovice, personál nenutí klienty k žádné činnosti, která by byla v rozporu s jejich vlastním rozhodnutím.

  • Individuální přístup - pracovníci zjišťují individuální potřeby klientů, na jejichž základě společně s klienty sestavují plány, podle kterých je poskytována sociální služba. Pracovníci podporují klienty, aby se věnovali svým zálibám a koníčkům, které jim pomáhají udržet se v dobré psychické a fyzické kondici.

  • Sociální začleňovaní - klienty podporujeme ve využívání služeb, kulturních a společenských akcí mimo zažízení, pomáháme udržovat kontakt se společenským prostředím v zařízení (účast na denních programech, společenských akcích), podporujeme klienty v kontaktu s rodinou a přáteli.

  • Důstojnost - pracovníci při poskytování sociální služby zachovávají důstojnost klientů (formou oslovení, respektováním soukromí, vyhýbáním se stigmatizaci, podporou úpravy zevnějšku, umožněním svobodné volby).

  • Partnerská úroveň vztahů mezi klientem a pracovníkem - všichni pracovníci podporují klienty v soběstačnosti, motivují je a podporují je v činnostech, které jsou schopni sami zvládnout, dbáme o co nejvyšší stupeň samostatnoti a nezávislosti klientů.

OKRUH OSOB

Cílová skupina

Služba je určena osobám od 60 let a více.

Senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Tyto osoby potřebují podporu a pomoc v oblasti zdraví, v péči o sebe a sociálních vztahů a nemohou žít bez pomoci druhých osob v přirozeném prostředí. Péči o ně není schopna zajistit jiná sociální služba.

Kapacita zařízení: 158