Poskytované služby

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkový pokojích. Součástí úhrady za pobyt je i úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, ošacení, žehlení.

Zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel za den pobytu. Dále poskytujeme zdravotnické a ošetřovatelské služby, sociální služby a lékařskou péči.

Nabízíme možnost zprostředkování lékařské odborné péče s lékaři na základě dohody o poskytování léčebně preventivní péče.

 • MUDr. Jakšíková Renata – pediatr
 • MUDr. Polách Ladislav  – psychiatr
 • MUDr. Kusák – stomatolog
 • MUDr. Pavlíček Jiří – ORL
 • MUDr. Hrabcová Karla – gynekolog
 • MUDr. Skrášková Eva – neurolog
 • MUDr. Sládková Lenka – oční
 • MUDr. Šípková Eva – gastroenterolog a hepatolog

V případě přání zákonných zástupců klientů nebo samotných klientů je možno vybrat si lékaře, ke kterému bude klient dojíždět sám nebo v doprovodu zákonných zástupců.

Prostřednictvím detašovaného pracoviště ZŠ a MŠ speciální v Uherském Hradišti zprostředkováváme klientům základní vzdělávání.V současné době jezdí do ZŠ a MŠ speciální v Uherském Hradišti  5 klientů.

Při volnočasových aktivitách se klienti na našem zařízení zdokonalují při práci s různými materiály, např. pracují s papírem i s modelářskou hlínou, kreslí. Pasivně se účastní pracovních činností na zahradě  domova a také se podílí pasivně na úklidu vnějších a vnitřních prostor či na jejich výzdobě při různých příležitostech.

Sportovní aktivity se odehrávají zejména v tělocvičně. Přímo na jednotlivých domácnostech  se s klienty pracuje v rámci konceptu Bazální stimulace (náš domov má pro tuto činnost udělen certifikát).

V rámci prostorových a finančních možností se snažíme pro naše klienty neustále rozšiřovat nabídku terapeutických činností a aktivit (canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, snoezelen...) a také nabídku fakultativních služeb např. perličkové koupele.

Poskytujeme tyto služby

Zařízení poskytuje tyto zákonem stanovené základní činnosti při poskytování sociálních služeb:

 • Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně.
 • Poskytnutí stravy.
 • Poskytnutí ubytování.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivační činnosti.
 • Sociální poradenství.
 • Zprostředkovávání kontaktů se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  záležitostí.
 • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.