DZP Velehrad - Buchlovská

Rada Zlínského kraje na svém zasedání dne 5.6.2023 usnesením č. 0565/R15/23 schválila zastavení přijímání klientů do služby domov pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 7057786, poskytované ve Velehradě na ulici Buchlovská 301, v organizační jednotce Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad, začleněné do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 0092096, s cílem snižování kapacity a dosažení úplné transformace.