Poskytované služby

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Základní činnosti při poskytování sociální služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí ubytování:

Klienti sociální služby jsou ubytováni v jednolůžkových pokojích. Domov poskytuje ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

b) poskytnutí stravy:

Domov se zvláštním režimem zajišťuje celodenní stravování odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. Druhy jídel na jednotlivé dny jsou připravovány na základě předem zveřejněného jídelního lístku. Aktuální seznam poskytovaných diet je k dispozici v tištěné podobě v ústřední budově domova a v kanceláři skladní.

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití WC,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost,
 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 4. volnočasové a zájmové aktivity,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

g) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Nedílnou součástí nabízené služby je zajištění zdravotní péče zdravotnickými pracovníky.