O domově

O DOMOVĚ

Sociální služba domov se zvláštním režimem je poskytována v jedné z budov v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. Tato budova je oddělena plotem, má samostatnou zahradu s terasou. Služba je poskytována v prvním nadzemním podlaží budovy a je zcela bezbariérová. Domov disponuje pouze jednolůžkovými pokoji. Prostředí je uzpůsobeno cílové skupině, bezpečné prostředí zajišťuje systém ochranných prvků.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat osobám, které nemohou žít ve svém přirozeném prostředí z důvodu snížené soběstačnosti způsobené mentálním a kombinovaným postižením s poruchami chování, individuální podporu a péči formou celoroční pobytové služby. 

CÍLE

Strategický cíl:

Zvyšování kvality služby

 

Dlouhodobý cíl č. 1

Udržování a posilování stávající soběstačnosti klientů s ohledem na jejich možnosti a schopnosti.

Zodpovídá: sociální pracovnice/koordinátor, vedoucí Domova

 

Dlouhodobý cíl č.2

Poskytování podpory a pomoci na základě individuálně určených přání a potřeb klientů.

Zodpovídá: sociální pracovnice/koordinátor, vedoucí Domova

 

Dlouhodobý cíl č. 3

Snížení četnosti a intenzity projevů poruch chování klientů, příp. udržení úrovně dosažené prostřednictvím služby.

Zodpovídá: sociální pracovnice/koordinátor služby, vedoucí Domova

ZÁSADY

Klientům je poskytována nezbytná míra podpory s cílem zachovat a rozvíjet jejich stávající schopnosti a dovednosti. S každým klientem je sestaven a pravidelně aktualizován individuální plán podpory, prostřednictvím kterého je plánován průběh poskytování sociální služby na základě individuálních potřeb, přání a schopností klienta. Pracovníci domova se soustavně vzdělávají v oblasti individuálního plánování, komunikace s klienty a v dalších oblastech užitečných pro práci s klienty.

OKRUH OSOB

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská nabízí pobytovou sociální službu domov se zvláštním režimem dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením s poruchami chování ve věku od 18 let do 64 let. Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením, přidruženým postižením tělesným a s poruchami v chování, které významně ovlivňují možnost kolektivního soužití, nebo osoby s mentálním postižením a přidruženou poruchou autistického spektra s poruchami chování.

Tyto osoby nemohou naplňovat své specifické potřeby v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých blízkých, ambulantních a terénních služeb a potřebují individuální podporu a péči druhé fyzické osoby zahrnující zvládání specifického chování.