Informace pro zájemce o službu

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Postup při podávání žádosti

Pokud se rozhodnete pro poskytování sociální služby v našem zařízení, doporučujeme Vám zachovat následující postup:

1. Zájemce o službu  vyplní formulář „Žádost o poskytnutí sociální služby“, jehož součástí je lékařský posudek o zdravotním stavu, které zpracuje lékař.

2. Tiskopis žádosti si můžete :

  • stáhnout z internetu na stránkách Domova v dokumentech
  • převzít u sociální pracovnice, nebo vedoucí Domova, které Vám rovněž poskytnou  poradenství a konzultaci ke všem dalším dotazům
  • vyzvednout také na ředitelství Sociálních služeb Uh.Hradiště, p.o., Štěpnická 1139.

3. Vyplněný formulář žádosti odevzdejte (osobně, poštou) na adresu Domova.

 

Doklady, které budete potřebovat při nástupu do domova

  • občanský průkaz
  • průkazku zdravotní pojišťovny
  • léky, které potřebujete na 3 dny po nástupu, včetně jejich přesného dávkování
  • hygienické pomůcky na první měsíc pobytu (v případě, že je klient používá)
  • finanční hotovost na první výdaje - zaplacení úhrady do konce kalendářního měsíce, ve kterém uživatel nastupuje do DS, doplácení léků apod.

Při jakýchkoli otázkách nás neváhejte kontaktovat, nebo navštivte naše zařízení osobně.
Kontakt: 572 591 290
Adresa: Domov pro seniory Uherský Ostroh Školní 774, Uherský Ostroh 687 24