Prolínání generací

V měsíci září jsme navázali kontakt se ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova, která je školou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem k tomu, že také naši klienti z oddělení se zvláštním režimem mají také specifické potřeby, dohodli jsme se na pravidelném setkávání dětí a seniorů u nás v zařízení. Obě strany tak mohou čerpat z benefitů jiné generace.