KULATÝ STŮL Č. 2 – TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: CO DĚLAT JINAK?

Centrum podpory transformace ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádalo kulatý stůl s názvem Transformace sociálních služeb: Co dělat jinak?  Setkání proběhlo ve dnech 3. - 4. 5. 2023 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci ředitelství a služby chráněného bydlení. V rámci diskusního příspěvku „Konečná stanice: Chráněné bydlení“ své příspěvky přednesly Mgr. Jana Sentlová , Mgr. Klára Novotná, Mgr. Eva Pohanová a také klientka Chráněného bydlení Kunovice paní Ilona Příkazská, která by si přála odejít z chráněného bydlení do vlastního bydlení. Diskusní příspěvek byl veden v duchu, že někteří lidé v chráněném bydlení po čase zjistí, že potřebují tolik podpory, jak to původně vypadalo. Chtějí bydlet ve vlastním a žít ještě více po svém. Narážejí přitom jak na nedostatek běžného bydlení, tak i omezených možností podpory, která by jim to umožnila. Kulaté stůl dal možnost k prezentaci zkušeností v rámci transformace osob se zdravotním postižením.