Lamy na návštěvě

Kontakt se zvířaty může pomoci při léčbě mnoha neduhů, ale ve většině případů jsou do těchto projektů zainteresováni psi či kočky. V Domově ve Starém Městě dne 2.10. proběhla neobvyklá zooterapie a to terapie lamou. V doprovodu zkušené zooterapeutky přišly za klienty domova dvě lamy, aby jim zpříjemnily a rozveselily den. Setkání klientů proběhlo na zahradě domova. Zde se tato sympatická zvířata chovala jako doma. Klienti si je mohli hladit, podávat sušené granule nebo čerstvou natrhanou trávu. Zdá se, že lamy na klienty působily skutečně pozitivně ve všech směrech. Podle vědců je tento druh terapie velmi vhodný například při redukci úzkosti, deprese a také při dlouhodobých bolestech, kdy zvířata klienty rozptýlí natolik, že na své útrapy alespoň na chvíli zapomenou. Před prvním kontaktem s klienty jsou lamy samozřejmě důkladně připravovány, musí se prověřit jejich povaha, chování, reakce na situace a také je třeba zvířata udržovat v čistotě, aby se zamezilo vzniku infekce. Lamy jsou zvířata podobně empatická jako delfíni. Z reakcí klientů bylo patrné, že lamí terapie je baví.