Publicita - operační program Zaměstnanost

Na základě uzavřené dohody č. KMA-VZ-73/2018 byl v období od 17. 9. 2018 do 30. 11. 2018 poskytnut příspěvek ve výši 33 644,- Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu z projektu Nové pracovní příležitosti a z projektu Nové pracovní příležitosti - VPP.