Poskytnutí příspěvku na provoz pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022

Poskytnutí příspěvku na provoz pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022 
(Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 - 2022)

 

Rada Zlínského kraje schválila na svém zasedání dne 22.8.2022 poskytnutí finační podpory formou navýšení příspěvku na provoz o 5 573 200 Kč z Pogramu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 - 2022 pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Příspěvek byl poskytnut v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022. Tento příspěvek je určen na zajištění základních činností sociálních služeb v patřičném rozsahu a kvalitě a v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.