Poskytnutí příspěvku na provoz pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021

Poskytnutí příspěvku na provoz pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021
(Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021)

 Logo Zlínský kraj

Rada Zlínského kraje schválila na svém zasedání dne 24.5.2021 poskytnutí finační podpory formou navýšení příspěvku na provoz o 5 096 900 Kč z Pogramu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 - 2022 pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Příspěvek byl poskytnut v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021. Tento příspěvek je určen na zajištění základních činností sociálních služeb v patřičném rozsahu a kvalitě a v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.