Poskytnutí finanční podpory z programu "Zajištění dostupnosti 2020"

Poskytnutí finanční podpory z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020"

Logo Zlínský kraj

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020“, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 - 2022“ byla naší organizaci poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 ze dne 10. 2. 2020 ve výši 250 079 570,00 Kč.

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020“, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 - 2022“ byl naší organizaci dne 4. 5. 2020 vydán Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 a byla poskytnuta finanční podpora Dodatkem č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 ze dne 14. 9. 2020 ve výši 248 835 600,00 Kč.