Odlehčovací služba Velehrad Salašská - O odlehčovací službě

Poslání a cíl poskytované služby

Posláním Odlehčovací pobytové služby Velehrad – Salašská (OS) je poskytovat službu na přechodnou dobu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek od náročné péče nebo jim má pomoci v situacích, kdy nemohou péči ze závažných důvodů zajistit.

 

 Cílová skupina

Senioři

Osoby s jiným zdravotním postižením (osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence)

Osoby se zdravotním postižením – jedná se osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením

Do odlehčovací služby mohou být přijati žadatelé od 18 let.

 

 Nabízená služba není určena:

Osobám s PAS

Osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Osobám, které jsou závislé na návykových a psychotropních látkách

Osobám vyžadující osobní asistenci

Osobám trpící chronickým duševním onemocněním

 

 Věková struktura uživatelů služeb:

Dorost od 18 let

Mladí dospělí 19 – 26 let

Dospělí 27 – 64 let

Mladší senioři 65 – 80 let

Starší senioři nad 80 let

 

Kapacita služby: 24 lůžek

Služba je poskytována ve 2 patrech, v každém patře je 5 dvoulůžkových pokojů a 2 jednolůžkové pokoje

Zásady Odlehčovací služby

  • Úcta k člověku prostřednictvím důstojného, rovnocenného a partnerského jednání
  • Úzká spolupráce s rodinou uživatele či pečujícími osobami
  • Poskytování nezbytné míry podpory a pomoci – služba nesnižuje soběstačnost osob, kterým je poskytována sociální služba a nezvyšuje závislost na službě. Je směřována tak, aby byly zachovány, popřípadě rozvíjeny dosavadní možnosti, schopnosti a dovednosti osoby
  • Individualizace – službu nastavujeme dle potřeb osoby a zdravotního stavu

 

 

Kde nás najdete