Odlehčovací služba Velehrad Salašská - Aktuality

AKTUÁLNÍ INFORMACE – podmínky pro průběh návštěv

 

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s platností od 4.7. 2020 do odvolání v souvislostí s epidemiologickou situací výskytu COVID 19 budou od 7.7. 2020 umožněny návštěvy u klientů v Odlehčovací službě Velehrad – Salašská, Salašská 61, 687 06 Velehrad každý den od 13:00 do 17:00 hod. za dodržení následujících opatření:

 

 • Z důvodu zamezení velké koncentrace osob musí být návštěva nahlášena den předem telefonicky na tel. čísle 605 513 625 nebo 605 523 496.
 • Lze donášet a předávat věci a potraviny (balené) klientům pobytových sociálních služeb.
 • Návštěva 2 dospělých osob v jeden okamžik u jednoho klienta na dobu  ve venkovních prostorách zařízení /zahrada/ nebo ve společenské místnosti.

      Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba

     potřebuje podporu a doprovod.    

 • U imobilních klientů je návštěva povolena na pokoji.
 • Návštěva musí mít vlastní ochranné prostředky – roušku nebo šátek.
 • Při vstupu do objektu a při odchodu z objektu musí návštěva provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou.  
 • Při vstupu každá návštěva uvede do knihy návštěv jméno, příjmení, telefonní kontakt a jméno navštíveného klienta.
 • Navštěvující osoba bude dotázána na symptomy korona virové nákazy. V případě příznaků bude návštěva zakázána.
 • Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 1,5 m

    s výjimkou rodinných příslušníků. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou   na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší doba.

 • Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby.
 • V areálu Odlehčovací služby prosím neparkovat.

 Děkujeme za pochopení 

Ivana Lukšíková - Koordinátor služby

 

 

Z nařízení Vlády ČR musely pobytové sociální služby pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením vyčlenit část své kapacity pro izolaci klientů s potvrzeným onemocněním koronavirem a zajistit zvýšená hygienická opatření. Tím se značně snížila možnost přijmout do těchto služeb nové uživatele. Na základě těchto skutečností došlo k potřebě vzniku Odlehčovací služby Velehrad – Salašská, která je určena osobám, které v současné době pobývají doma a kdy péči o jejich osobu zajišťuje blízká osoba.

Odlehčovací služba je zřizována na dobu nezbytně nutnou k pokrytí potřeby na území Zlínského kraje v době trvajících krizových a mimořádných opatření.

Odlehčovací služba Velehrad – Salašská je registrována od 1. 5. 2020.

Upozornění pro zájemce:

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bylo stanoveno, že je možný příjem nových uživatelů po proběhnutém negativním PCR  testování na COVID-19.

Zájemce o službu si tento test zajišťuje sám.

Po přijetí do služby bude uživatel umístěn po dobu 14 dnů od jeho přijetí do samostatného pokoje.

V Odlehčovací službě Velehrad - Salašská trvá zákaz návštěv.

Návštěvy budou povoleny dle plánu rozvolňování opatření v sociálních službách.

Kde nás najdete