Upozornění pro návštěvy

Podzimní a zimní období je spojeno se zvýšeným výskytem respiračních onemocnění.

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. 10. 2023 ve věci zvýšeného výskytu respiračních onemocnění uvádíme tato doporučení pro návštěvy:

 

  • Ve snaze zachovat co nejdostupnější sociální kontakt klientů upozorňujeme návštěvy na rizika případného přenosu nákazy a vyzýváme k bedlivému posouzení zdravotního stavu před vlastní návštěvou.
  • Návštěvu by měly odložit všechny osoby i s mírnými příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota) a osoby, které jsou v blízkém kontaktu, např. v domácnosti, s osobami s akutně probíhajícím respiračním onemocněním. Zdravým osobám lze doporučit před případnou návštěvou provedení rychlého antigenního testu a použití ochrany dýchacích cest i nad rámce aktuálně platných opatření v zařízení.