Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace - Nominace na Pracovníka roku v SSL

Nominace na "Pracovníka roku v sociálních službách" za rok 2021

Tak jako v minulých letech i v letošním roce vyhlásil Zlínský kraj anketu „Pracovník roku v sociálních službách“.  Komise pro výběr kandidátů vyhodnotí jednotlivé nominace, z nichž budou vybráni nejvhodnější adepti na toto ocenění. Představitelé Zlínského kraje je vyhlásí a vyznamenají při slavnostním ceremoniálu plánovaném na říjen 2021.

Za Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. jsme na „Pracovníka roku v sociálních službách“ zaslali nominace:

 

Markéta Marková

DZR Buchlovice 

Již 17 let se citlivě, kvalitně a profesionálně stará o uživatele domova. Právě díky svým zkušenostem, empatii a komunikačním dovednostem se stala úsekovou sestrou Domova se zvláštním režimem, který je určen osobám trpící demencí. Byla jednou z klíčových postav při vzniku této služby a je jí dodnes. Vidí potřeby uživatelů, aniž by je dokázali sami formulovat, dokáže se s lehkostí vcítit a velmi se přiblížit klientům, kteří trpí nějakou formou demence. Pro mnoho našich uživatelů je jistotou v jejich nejistotě.

 

Jana Pavlíková

DZP Kunovice, Na Bělince 

V době covidové plnila paní Pavlíková několik měsíců zadání distanční výuky našich dětských školáků.Tohoto úkolu se pracovnice pod vedením paní Pavlíkové zhostily nad rámec svých povinností, s profesionálním přístupem, který dosahoval téměř pedagogické úrovně. Děti tak hlavně zásluhou paní Pavlíkové, která distanční vzdělávání zaštiťovala, neztratily rutinní mechanismy pomáhající zachovávat duševní klid a pohodu tak důležité nejen pro zdravé žáky, natož ty handicapované. 

 

Michaela Páleníková

Chráněné bydlení Boršice 

Paní Páleníková je studnicí nevyčerpatelných nápadů, kdy neustále dává podněty na nové činnosti, aktivity a přichází s nabídkou různých akcí pro uživatele chráněného bydlení. Pomáhá rozšiřovat místní sociální sítě a celkově podporovat spolupráci s místní komunitou s navazováním sousedských vztahů a dobrovolnických kontaktů. Dokáže vytvářet prostředí plné nadšení pro věc a motivuje k dalším a dalším činnostem a aktivitám.

  

Lucie Pflegrová

DS Nezdenice 

Lucie je empatická, pracovitá, kolegiální a vstřícná. Své zkušenosti sdílí se všemi kolegy, práce je pro ni posláním a neumíme si představit, že by měla v budoucnu pracovat někde jinde. Spoustu své práce vykonává nad rámec svých povinností, hledá vždy nejlepší řešení a neváhá obětovat klientům i své osobní volno. Spokojení klienti jsou pro ni zadostiučiněním i odměnou.  Svým kolegům je oporou, zdrojem informací, energie a pozitivní nálady. 

 

Jana Živnéřová

DZR Nezdenice 

Péče o lidi, kterým život zkomplikovala Alzheimerova choroba, je pro Janu posláním a má pro ni obrovský dar. Je si plně vědoma toho, že lidé, o které se stará, potřebují hlavně pocit bezpečí a domova. Vždy si najde chvilku, aby jim pobyt zpříjemnila. Její návrh a realizace malé zahrádky dělá všem radost. Věří, že pomocí vůně se člověk dokáže přenést do nejedné krásné vzpomínky. 

 

Jana Škrabalová

DZP Kunovice, Cihlářská

 Paní Škrabalová pracuje na úseku terapie a její náplní je příprava klientů na přechod do chráněného bydlení a začleňování se do společnosti, do samostatného života. Pod jejím vedením klienti každý den pracují na nácviku běžných denních úkolů, svou radou jim přispívá k tomu, aby byli co nejsamostatnější. Její služby oplývají pozitivní náladou a jsou naplněny klidem a pohodou.