Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace - ZÁKAZ POBYTU KLIENTŮ DOZP A CHB MIMO POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ZÁKAZ POBYTU KLIENTŮ DOZP A CHB  MIMO POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

 

Na základě příkazu Ministerstva zdravotnictví ČR, a také v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 ve Zlínském kraji, vydávají Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. s platností od 13. března 2020 zákaz pobytu klientů DOZP mimo pobytové sociální služby, tedy dovolenky u rodinných příslušníků, rekreace apod.

V případě, že rodinný příslušník nebo klient bude trvat na pobytu mimo službu a nebude rozhodnutí respektovat, musí počítat s tím, že minimálně po dobu 14 pracovních dnů od odchodu ze sociální služby, se nebude moci vrátit zpět do zařízení, z důvodu ochrany ostatních klientů a pracovníků před možnou nákazou.

Při návratu bude muset podepsat písemné čestné prohlášení, že nepobýval v oblastech zasažených koronavirem COVID-19, nepřišel do styku s osobou v karanténě a nemá žádné akutní respirační onemocnění.

 

Zákaz se nevztahuje na odchody uživatelů do návazných služeb, na uzavřené pracovní smlouvy uživatelů, DPP a DPČ uživatelů, nicméně vybízíme k velmi bedlivé individuálnímu zvážení odchodu klientů z DOZP a CHB  z výše uvedených důvodů.

 

 

 

Ing. Marie Fremlová

ředitelka organizace

Kde nás najdete