DZP Zborovice - Zprostředkování zdravotní péče

Zajištění zdravotní péče

 • V zařízení poskytujeme nezbytnou ošetřovatelskou péči vlastními všeobecnými sestrami.

 • Pro zajištění lékařské péče poskytujeme uživatelům možnost doprovodu k praktickým nebo odborným lékařům. Umožňujeme také návštěvy těchto lékařů přímo v zařízení.

 • Při poskytování zdravotní péče se snažíme respektovat práva uživatelů, zejména právo na výběr vlastního lékaře a právo rozhodnout o způsobu léčby či dodržování léčebného postupu.

 • Klientům, kteří nemají dostatek schopností k tomu, aby se dokázali o své zdraví samostatně nebo alespoň částečně postarat, nabízíme maximální možnou péči a pomoc.

 • Všeobecné sestry se v zařízení starají zejména o zajištění, přípravu a podávání léků. Dále všeobecná sestra provádí na základě ordinace ošetřujícího lékaře výkony ošetřovatelské péče při nemoci klienta a doprovod klienta k lékaři dle provozních možností zařízení. Spolupracují s jednotlivými lékaři klientů a pomáhají zajistit včasné objednání prohlídek a vyšetření.

 • Lékařskou péči zajišťují externí lékaři, kteří zodpovídají za její průběh a kvalitu.

 • Spolupracujeme s lékaři v nejbližším okolí. Volbu lékaře respektujeme, ale z provozních důvodů se může stát, že zajištění této lékařské péče bude časově náročnější.

 • Ošetřovatelská péči, která je poskytována všeobecnými sestrami zařízení, je předepsána ošetřujícím lékařem, je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 • Klient hradí doplatky za léky, případně doplatky za zdravotnický materiál, doplatky za kompenzační pomůcky nebo za nehrazené zdravotní zákroky z veřejného zdravotního pojištění.

 • Klient si hradí regulační poplatky za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství dle § 16a zák. č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění.

 • Klient si dále hradí i náklady za dopravu k lékaři, není – li mu poskytnuta zdravotní dopravní službou.

                                                                            

Kontakty na spolupracující lékaře

 Jméno a příjmení

 Odbornost

 Kontakt

 MUDr. Krejčířov&aacute

 Praktický lékař

 573 365 320

 MUDr. Krejčíř

 Praktický lékař

 573 365 320

 MUDr. Špačková

 Ambulantní psychiatr

 573 338 786

 MUDr. Plesníková

 Zubní lékař

 573 369 001

 MUDr. Železná

 Ambulantní neurolog

 573 332 211