DZP Zborovice - Nácvik sociálních dovedností

Nácvik sociálních dovedností

Uživatelé DZP Zborovice si na základě míry své podpory, svých schopností a možností nacvičují různé druhy sociálních dovedností. Patří mezi ně například:

  • podílení se na přípravě své stravy,                                          

  • úklid svého pokoje,

  • praní a žehlení svého prádla,

  • obstarávání si svých nákupů apod.

                 

                                                         

Cílem je poskytnout uživatelům ze strany pracovníků pouze nezbytnou míru podpory či pomoci a zaměřit se na rozvoj jejich soběstačnosti, samostatnosti a zodpovědnosti. Uživatelé se tak seznámí s běžným způsobem života na základě principů normality.