DZP Zborovice - Aktuality

 

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZBOROVICE

 

 • Návštěvy: každý den od 9.00 do 10.30 hodin a  od 15.00 do 16.30 hodin za dodržení všech preventivních opatření.
 • Návštěva se předem ohlásí telefonicky a dohodne si termín a čas návštěvy.
 • Po celou dobu návštěvy je nutné používat vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 • Na návštěvu za uživatelem je možné přijít v počtu maximálně 2 osob.

 

Prostor pro návštěvy

 • Venkovní prostory – pergoly, park
 • C – kaple
 • B – kulturní místnost vedle jídelny
 • V případě, že je nutné, aby se návštěva uskutečnila na 2lůžkovém pokoji, je prostor pro návštěvu vždy oddělen paravánem.

 

Vstup návštěvy do zařízení

 • Všechny návštěvy se budou hlásit na ošetřovně staré budovy – oddělení C (je možno zazvonit na zvonek u dveří).
 • Vždy je nutné vyčkat na pracovníka, se kterým provede záznam do knihy návštěv (uvedení jména a příjmení, jména navštíveného uživatele, čas návštěvy, tel. kontakt). 
 • Bez ochranných pomůcek – respirátoru FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu nebude návštěva vpuštěna do zařízení.
 • Před vstupem do zařízení a při odchodu provede každý návštěvník desinfekci rukou.

 

Průběh návštěvy

 • K návštěvě je využíván doporučený prostor, v případě příznivého počasí jsou využívány výhradně venkovní prostory zařízení (pergola, park).
 • Uživatel je zabezpečen rouškou.
 • Návštěvě je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami minimálně 2
 • Doporučená doba návštěvy je maximálně 1 hodina.

POBYTY UŽIVATELŮ MIMO DOMOV – DOVOLENKY

 • Uživatel je po návratu bezprostředně umístěn do oddělených prostor.
 • Uživateli je proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3-4 dny.
 • V případě negativních výsledků obou testů bude ukončeno umístění uživatele do oddělených prostor.

 

 

 

ZMĚNA

1.1.2019 SE ZAHAJUJE PROVOZ TERPEUTICKÝCH DÍLEN A PRODEJ VÝROBKŮ NA DOLNÍ BUDOVĚ "C" V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ZBOROVICÍCH
VÝROBKY SI MŮŽETE ZAKOUPIT
V DOBĚ  Od 8,00 do 11,00 ,od 12,00 do 14,00 hod.
TĚŠÍME SE NA VÁS !!!!

 4.3.2020 Tisková zpráva MPSV ke koronaviru viz příloha.