DZP Zborovice - Aktuality

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZBOROVICE

MÍRNĚJŠÍ FORMAv případě příznivé epidemiologické situace

 • Návštěvy: každý den od 9.00 do 10.30 hodin a od 15.00 do 16.30 hodin za dodržení všech preventivních opatření.
 • Návštěva se předem ohlásí telefonicky a dohodne si termín a čas návštěvy.
 • Na návštěvu za uživatelem je možné přijít v počtu maximálně 2 osob.
 • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě, nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).

 

Prostor pro návštěvy

 • Venkovní prostory – pergoly, park
 • Odd. C – kaple
 • Odd. B – kulturní místnost vedle jídelny
 • V případě, že je nutné, aby se návštěva uskutečnila ve vnitřních prostorách zařízení, je nutné po ukončení návštěvy provést desinfekci tohoto prostoru prostředkem s virucidním účinkem. Po návštěvě na pokoji uživatele vždy musí dojít k vyvětrání místnosti.
 • V případě, že je nutné, aby se návštěva uskutečnila na 2lůžkovém pokoji, je prostor pro návštěvu vždy oddělen paravánem.

Vstup návštěvy do zařízení

 • Všechny návštěvy se budou hlásit na ošetřovně staré budovy – oddělení C (je možno zazvonit na zvonek u dveří).
 • Vždy je nutné vyčkat na pracovníka, se kterým provede záznam do knihy návštěv (uvedení jména a příjmení, jména navštíveného uživatele, čas návštěvy, tel. kontakt). V případě zjevného respiračního onemocnění nebude návštěva povolena.
 • Bez ochranných pomůcek – roušky či respirátoru nebude návštěva vpuštěna do zařízení.
 • Před vstupem do zařízení a při odchodu provede každý návštěvník desinfekci rukou.

Průběh návštěvy

 • K návštěvě je využíván doporučený prostor, v případě příznivého počasí jsou využívány výhradně venkovní prostory zařízení (pergola, park).
 • Uživatel je zabezpečen rouškou.
 • Návštěvě je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami minimálně 2 metru.
 • Doporučená doba návštěvy je maximálně 1 hodina.
 • Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

 

PŘÍSNĚJŠÍ FORMA – v případě zhoršení epidemiologické situace

 • Každý den od 15.00 hodin do 16.30 hodin za dodržení všech preventivních opatření.
 • Návštěva se předem ohlásí telefonicky je dohodnut termín a čas návštěvy.
 • Na návštěvu za uživatelem je možné přijít v počtu maximálně 2 osob, nedoporučujeme, aby se návštěvy zúčastnily osoby mladší 15ti let.
 • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).

Prostor pro návštěvy

 • Pouze venkovní prostory zařízení, s výjimkou návštěvy osob v terminálním stadiu.
 • V případě, že je nezbytně nutné, aby se návštěva uskutečnila ve vnitřních prostorách zařízení, je nutné po ukončení návštěvy provést desinfekci tohoto prostoru prostředkem s virucidním účinkem. Po návštěvě na pokoji uživatele vždy musí dojít k vyvětrání místnosti.
 • V případě, že je nutné, aby se návštěva uskutečnila na 2lůžkovém pokoji, je prostor pro návštěvu vždy oddělen paravánem, po skončení návštěvy je nutné provést desinfekci prostoru prostředkem s virucidním účinkem.

Vstup návštěvy do zařízení

 • Všechny návštěvy se budou hlásit na ošetřovně staré budovy – oddělení C (je možno zazvonit na zvonek u dveří).
 • Vždy je nutné vyčkat na pracovníka, se kterým provede záznam do knihy návštěv (uvedení jména a příjmení, jména navštíveného uživatele, čas návštěvy, tel. kontakt). Návštěvníkovi bude změřena tělesná teplota, v případě, že bude vyšší než 37°C nebo bude patrný pozitivní příznak nemoci, bude tato návštěva zakázána.
 • Bez ochranných pomůcek – roušky či respirátoru nebude návštěva vpuštěna do zařízení, ani nebude umožněn kontakt s uživatelem.
 • Před vstupem do zařízení a při odchodu provede každý návštěvník desinfekci rukou.
 • Každý uživatel může mít v jednom dni pouze jednu návštěvu.
 • Doporučená doba návštěvy je maximálně 1 hodina.

Průběh návštěvy

 • K návštěvě je využíván pouze určený prostor, pokud není nezbytně nutné, jsou využívány výhradně venkovní prostory zařízení (pergola, park).
 • Uživatel je zabezpečen rouškou.
 • Mezi uživatelem a návštěvou musí být vždy dodržen odstup alespoň 2 metry.
 • Návštěva nepřesahuje čas 1 hodiny.
 • Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ZMĚNA

 OD  1.1.2019 SE ZAHAJUJE PROVOZ

 TERPEUTICKÝCH DÍLEN A PRODEJ VÝROBKŮ

 NA DOLNÍ BUDOVĚ "C" 

DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE      ZBOROVICÍCH

 VÝROBKY SI MŮŽETE ZAKOUPIT V DOBĚ

 Od 8,00 do 11,00 ,od 12,00 do 14,00 hod.

 TĚŠÍME SE NA VÁS !!!!

 

 4.3.2020 Tisková zpráva MPSV ke koronaviru viz příloha. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

30. 6.
Poděkování
Děkujeme TJ Pilana Zborovice za uspořádání charitativního fotbalového utkání, jehož výtěžek byl věnován      …

Kde nás najdete