DZP Velehrad - Vincentinum - Transformace pobytových služeb

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum je zapojen v projektu

TRANFORMACE POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Rada Zlínského kraje, usnesením  dne 25.8.2021 schválila Aktualizaci č. 4 Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum.

Domov příjímá přednostně uživatele s vysokou mírou podpory z DOZP Velehrad Buchlovská. Domov nadále již nebude přijímat osoby bez mentálního postižení, osoby s neurodegenerativním onemocněním, po CMP, po úrazech apod.

 

Do konce roku 2022 domov sníží kapacitu na 36 uživatelů.