DZP Velehrad - Buchlovská - Kontakt

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská
Buchlovská 301
687 06 Velehrad

Vedoucí domova
Mgr. Michaela Ungerová
Telefon: 572 433 071
Mobil: 728 665 202
Email:michaela.ungerova@ssluh.cz

Vedoucí sestra, zástupce vedoucí domova
Milena Hudečková
Telefon: 572 433 074 kancelář, 572 433 094 ambulance
Mobil: 723 134 938
Email: milena.hudeckova@ssluh.cz

Vedoucí sociální pracovnice
Mgr. Stanislava Kadlčíková, DiS.
Telefon: 572 433 082, 721 752 116
Email: stanislava.kadlcikova@ssluh.cz

Sociální pracovnice
Mgr. Ivana Chrástková Blahová
Telefon: 572 433 073, 739 297 413
Email: ivana.chrastkova@ssluh.cz

Účetní
Ing. Hana Vávrová
Telefon: 572 433 072
Email: hana.vavrova@ssluh.cz

Stravovací a zásobovací úsek
Skladní: Zdenka Dvořáková
Telefon: 572 433 075 kancelář, 572 433 079 kuchyň
Email: zdenka.dvorakova@ssluh.cz

Vedoucí přímé obslužné péče
Kateřina Ondrůšková
Telefon: 572 433 076, 603 978 520
Email: katerina.ondruskova@ssluh.cz

Kontakty na budovy:
ODDĚLENÍ A: 572 433 084-085
ODDĚLENÍ B: 572 433 086-087
ODDĚLENÍ C: 572 433 088-089
ODDĚLENÍ D: 572 433 090-091
ODDĚLENÍ E: 572 433 093