DZP Velehrad - Buchlovská - Aktuality

ZÁKAZ POBYTU KLIENTŮ DOZP A CHB  MIMO POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Na základě příkazu Ministerstva zdravotnictví ČR, a také v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 ve Zlínském kraji, vydávají Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. s platností od 13. března 2020 zákaz pobytu klientů DOZP mimo pobytové sociální služby, tedy dovolenky u rodinných příslušníků, rekreace apod.

V případě, že rodinný příslušník nebo klient bude trvat na pobytu mimo službu a nebude rozhodnutí respektovat, musí počítat s tím, že minimálně po dobu 14 pracovních dnů od odchodu ze sociální služby, se nebude moci vrátit zpět do zařízení, z důvodu ochrany ostatních klientů a pracovníků před možnou nákazou.

Při návratu bude muset podepsat písemné čestné prohlášení, že nepobýval v oblastech zasažených koronavirem COVID-19, nepřišel do styku s osobou v karanténě a nemá žádné akutní respirační onemocnění.

Ing. Marie Fremlová

ředitelka organizace

 

Zákaz návštěv od 6.3.2020 do odvolání ve všech zařízeních Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Ministerstva zdravotnictví České republiky zakazují návštěvy ve všech svých zařízeních sociálních služeb v souvislosti s epidemiologickou situací výskytu COVID-19 (koronavir).

Děkujeme za pochopení.
Ing. Marie Fremlová
Ředitelka organizace

 

Plán akcí na rok 2020 - AKTUÁLNĚ JSOU AKCE V DZP I MIMO NĚJ ZRUŠENY!

LEDEN                  ŠKOLENÍ BOZP UŽIVATELŮ SOUTĚŽ VE STAVĚNÍ SOCH ZE SNĚHU

ÚNOR                   TURNAJ V KUŽELKÁCH

BŘEZEN                PLES

DUBEN                 BRIGÁDA

KVĚTEN               STAVĚNÍ MÁJE

                            KÁCENÍ MÁJE

ČERVEN               TŘEŠŇOBRANÍ

                            BURZA SOC. SLUŽEB

ČERVENEC           SOUBOR KALINA

SRPEN                 ROZLOUČENÍ S LÉTEM VELKÉ SPORTOVNÍ HRY, VÝLETY

ZÁŘÍ                    JABLKOBRANÍ

ŘÍJEN                  BRIGÁDA

                            TURNAJ V PING PONGU

LISTOPAD           SUPERSTAR

PROSINEC          ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

                           ADVENTNÍ KONCERT ZŠ VELEHRAD

 

Další plánované individuální akce:

  • Návštěva kina, divadla
  • Turistické a poznávací výlety
  • Rekreační pobyty
  • Návštěvy koupaliště, bazénu
  • Kulturní akce dle zaslaných nabídek – výstavy atd.

Kde nás najdete