DZP Uherský Brod - Finanční podpora města Uherký Brod

Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod byl finančně podpořen městem Uherský Brod.