DZP Uherský Brod - Pracovní terapie a pracovní uplatnění v rámci údržby areálu Domova

Pracovní terapie a pracovní uplatnění v rámci údržby areálu Domova

Údržba areálu Domova představuje zdroj smysluplné pracovní činnosti pro klienty služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením v Uherském Brodě. Charakter areálu vytváří velmi dobré podmínky s dostatečnou kapacitou  pro rozmanité pracovní činnosti a uplatnění klientů služeb. Areál poskytuje pracovní činnosti celoročně, ve všech ročních obdobích.

Vedení těchto činností zajišťují zaměstnanci – pracovníci v sociálních službách.

Klienti služeb v těchto činnostech získávají, rozvíjejí a udržují si potřebné pracovní dovednosti a návyky.

Tyto činnosti jsou  prostředkem motivace a aktivizace obyvatel našeho Domova a současně přispívají  k naplňování hlavního poslání a cílů domova - rozvoj soběstačnosti klientů, udržovat a rozvíjet jejich schopnosti prostřednictvím zapojování se do terapeutických, pracovních, vzdělávacích, zájmových a aktivizačních činností v domově a v běžném společenském prostředí.