DZP Uherský Brod - Nácvik domácích prací

Nácvik sociálních dovedností, domácí práce v DZP Uh. Brod

Snahou pracovníků, je poskytnout uživatelům pouze nezbytnou míru podpory a zaměřit se na rozvoj jejich soběstačnosti, samostatnosti a zodpovědnosti.

Uživatelé dle svých možností a schopností pomáhají s přípravou stravy, podílejí se na přípravě stolování, servírování a úklidu. Taktéž jsou uživatelé průběžně zapojováni do přípravy jídel. Společně se připravuje pokrm, obstarávají se potřebné suroviny a nákupy v obchodě. 

Uživatelé jsou vedeni k úklidu vlastních pokojů.

Další vhodnou činností, kterou někteří uživatelé po zácviku zvládají je třídění prádla,  praní v automatické pračce, věšení, popř. žehlení prádla a ukládání čistého prádla do skříní.

Uživatelé jsou dle svých schopností vedeni k třídění odpadu.

Kde nás najdete