DZP Uherský Brod - Aktuality

 

ZÁKAZ POBYTU KLIENTŮ DOZP A CHB  MIMO POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

 

Na základě příkazu Ministerstva zdravotnictví ČR, a také v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 ve Zlínském kraji, vydávají Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. s platností od 13. března 2020 zákaz pobytu klientů DOZP mimo pobytové sociální služby, tedy dovolenky u rodinných příslušníků, rekreace apod.

V případě, že rodinný příslušník nebo klient bude trvat na pobytu mimo službu a nebude rozhodnutí respektovat, musí počítat s tím, že minimálně po dobu 14 pracovních dnů od odchodu ze sociální služby, se nebude moci vrátit zpět do zařízení, z důvodu ochrany ostatních klientů a pracovníků před možnou nákazou.

Při návratu bude muset podepsat písemné čestné prohlášení, že nepobýval v oblastech zasažených koronavirem COVID-19, nepřišel do styku s osobou v karanténě a nemá žádné akutní respirační onemocnění.

 

Zákaz se nevztahuje na odchody uživatelů do návazných služeb, na uzavřené pracovní smlouvy uživatelů, DPP a DPČ uživatelů, nicméně vybízíme k velmi bedlivé individuálnímu zvážení odchodu klientů z DOZP a CHB  z výše uvedených důvodů.

 

 

 

Ing. Marie Fremlová

ředitelka organizace

 

 

Plánované akce na rok 2020

 

Leden:

- Rekreace ve Velkých Karlovicích

- Řemeslo jak vyšité - národopisná výstava z vlastních sbírek (Mzeum J. A. Komenského)

 

Únor:

- Kollárovci (Dům kultury)

- Fašank v Uherském Brodě

 

Březen:

- Březen - měsíc knihovny (Knihovna Františka Kožíka) 

- Dny Komenského (Muzeum J. A. Komenského)

- malování krasliv (Muzeum J. A. Komenského)

 

 

Duben:

- velikonoční trhy

- Akademie volného času (Knihovna Fr. Kožíka)

- Den Země

 

Květen:

- Stavění máje

- Brodský Máj (stadion za sokolovnou)

- Mezinárodní den muzeí (Muzeum J. A. Komenského)

 

Červen:

- Bílokarpatské slavnosti (UH. Brod)

- Brodské kulturní léto (Dům kultury)

- Brodfest - rockový minifestival (stadion za sokolovnou)

 

Červenec:

- Brodské kulturní léto (Dům kultury)

 

Srpen:

- Pivovarské slavnosti

- Grilování na zahradě 

 

Září:

- Rekreační pobyt na Kopánkách

- Den bez aut

 

Říjen:

- Růžencová pouť

- Týden knihoven

- večer sokolských světel

 

Listopad:

- Výstava Muzeum J.A.K

- Kateřinský jarmark

 

Prosinec:

- Adventní trhy (DK Uh. Brod)

- Perníčky 2020 (Muzeum J.A.K.)

 

 

 

Kde nás najdete