DZP Staré Město - Poskytované služby

Sociální  služba zajišťuje klientům tyto základní činnosti:

poskytnutí ubytování,

 • jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje bez vlastního sociálního zařízení, vybavené základním nábytkem
 • dva jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a kuchyškým koutem

poskytnutí stravy

celodenní strava – 5x denně z vlastní kuchyně, možnost výběru z několika druhů diet, možnost výběru konzumace jídla – společná jídelna, vlastní pokoj nebo jídelna v přízemí domova

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání
 • pomoc při přesunu z lůžka nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 • volnočasové zájmové aktivity

 prostředkováním kontaktu se společenským prostředím

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

sociálně terapeutické činnosti

 •  sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 •  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Nedílnou součástí nabízené služby je dopomoc  k  zajištění zdravotní péče a poskytování ošetřovatelské péče.

Metody práce

 • individuální případová práce
 • skupinová sociální práce
 • mapování a analýza potřeb klientů
 • aktivizační činnosti s prvky muzikoterapie
 • aktivizační činnosti s prvky arteterapie
 • bazální stimulace
 • relaxační multisenzorická místnost Snoezelen
 • upevňování a rozvoj stávajících dovedností
 • nácvik nových sociálních a pracovních dovedností
 • podpora aktivního trávení volného času