DZP Medlovice - Poskytované služby

Služby poskytované ze zákona

Sociální služba v DZP Medlovice dle § 48 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) sociálně terapeutické činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Součástí služby je i základní poradenství dle § 2 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách, ve znění pozdějších předpisů.

Kapacita sociální služby je 16 lůžek. 

Sociální služba je poskytována ve dvou domácnostech v jedno, dvou  a třílůžkových pokojích.

I. domácnost

Zde jsou poskytovány sociální služby uživatelům s těžkým kombinovaným postižením, kteří jsou plně odkázáni na péči druhé osoby a jsou trvale upoutáni na lůžko. Náplní poskytované služby v této domácnosti je poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče doplněné o péči rehabilitační, s uplatněním prvků bazální stimulace, rozvoj komunikace pomocí alternativních a augmentativních technik. Služby jsou zaměřeny jak na rozvoj pohybových schopností, tak i na péči o citový a smyslový rozvoj uživatelů v rámci jejich schopností a možností, navazování, upevňování sociálních vazeb na rodinu, pracovníky i mezi uživateli navzájem. U uživatelů usilujeme o osvojení a upevňování základních sebeobslužných dovedností a hygienických návyků.

 

II. domácnost

Služby této domácnosti jsou určeny imobilním nebo částečně mobilním uživatelům (lezení, plazení, překulování se, sezení s oporou, chůze s dopomocí). Služby jsou zaměřeny jak na rozvoj pohybových schopností, tak i na péči o citový a smyslový rozvoj uživatelů v rámci jejich schopností a možností, navazování, upevňování sociálních vazeb na rodinu, pracovníky i mezi uživateli navzájem. U uživatelů usilujeme o jejich mobilizaci, osvojení a upevňování základních sebeobslužných dovedností a hygienických návyků. Náplní poskytované služby v této domácnosti je také poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče doplněné o péči rehabilitační, s uplatněním prvků bazální stimulace, rozvoj komunikace pomocí alternativních a augmentativních technik.

 

Sociální služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem (jeho opatrovníkem).

Ve Smlouvě jsou uvedeny články: předmět smlouvy a osobní cíl uživatele, druh a rozsah poskytování sociální činnosti, ubytování, stravování, stanovení zálohy na úhradu a typ úhrady za poskytnuté sociální služby, způsob vyúčtování úhrady za skutečně poskytované sociální služby, místo a čas poskytování sociální služby, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, doba platnosti smlouvy, závěrečná ustanovení.

Úhrada za službu je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a dle organizační směrnice O úhradách za poskytnuté sociální služby v zařízeních sociálních služeb typu DZP, DS, DZR. Zájemce o službu je s úhradou za službu seznámen před uzavřením smlouvy. Aktuální sazebník, který je přílohou organizační směrnice - viz. Dokumenty.

Poskytovatel dále poskytuje uživateli nad rámec základních činností i fakultativní činnosti, které jsou vymezeny v Sazebníku fakultativních činností Domova pro osoby se zdravotním postižením Medlovice vycházející z organizační směrnice Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb, poskytování některých doplňkových činností v sociálních službách, v aktuálním znění. Sazebník fakultativních činností - viz. Dokumenty.

         
Úhradu doplatků za léky a další zdravotnické potřeby a placené výkony hradí uživatel služby.

Zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče

Zdravotní péče je zajištěna smluvními lékaři a zdravotnickým personálem DZP. Speciální odborná vyšetření a ošetření provádí podle potřeby lékaři (dermatolog, ORL, oftalmolog, neurolog, gynekolog, …).     

Každý z uživatelů má možnost vybrat si svého ošetřujícího lékaře. Pokud tento lékař není smluvním lékařem Domova a má ordinaci mimo obec Medlovice, dopravu k tomuto lékaři si hradí uživatel sám. Pokud si uživatel nezvolí jinak, je zdravotní péče zajištěna smluvními lékaři Domova. Domov nabízí svým uživatelům odbornou ošetřovatelskou péči, která je zabezpečena kvalifikovanými zdravotními sestrami. Ostatní speciální odborná vyšetření a ošetření zajišťují specializovaní lékaři. Dopravu k tomuto lékaři si hradí sám, mimo dopravu zajištěnou sanitkou. Uživatel, u něhož je podezření na infekční onemocnění, bude na základě rozhodnutí lékaře přeložen na infekční oddělení nemocnice.

Bazální stimulace - využívání konceptu Bazální stimulace umožňuje komunikaci formou dotyku a poskytuje individuální a přitom efektivní ošetřovatelskou péči. Z konceptu Bazální stimulace využíváme metody polohování, rehabilitační cvičení a masážní techniky.


V Domově probíhají canisterapie a muzikoterapie, které jsou zajišťovány externím terapeutem.

S doprovodem pracovníků v sociálních službách je uživatelům zajištěn kontakt se společenským prostředím (procházky po obci, návštěva obchodu, restaurace, kulturní akce obce, výlety).

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.