DZP Medlovice - O domově

Motto: Ať už má člověk postižení jakéhokoliv druhu, vždy se najde mnoho možností, jak mu pomoci.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice (dále jen Domov) nabízí nepřetržitou péči osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením a také uživatelům s kombinovanými vadami s omezenou mobilitou, kteří své zdravotní a sociální znevýhodnění nemohou zvládat v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých rodin. Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým postižením tělesným, smyslovým nebo organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo jiného onemocnění centrální nervové soustavy.

Domov je organizační složkou Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Poskytování sociálních služeb je zakotveno ve zřizovací listině organizace.

Služba je poskytována formou celoročních pobytů.

Domov se nachází v malé obci v okrese Uherské Hradiště, je umístěn v budově bývalé školy, která prošla několika rekonstrukcemi, a její dispoziční uspořádání bylo částečně přizpůsobeno potřebám uživatelů služeb.

Domov poskytuje péči a podporu při zabezpečení životních a osobních potřeb uživatelům, kteří se dostali do nepříznivé životní situace.

Poslání 

Hlavním posláním naší práce je umožnit uživatelům důstojný život a naplňování jejich životních potřeb.

Formami aktivního působení podporujeme samostatný rozvoj uživatelů služby a snažíme se uživatele podporovat v činnostech, které sníží jejich závislost na naší službě a zmírní jejich nepříznivou životní situaci.

Smysluplnost naší práce spatřujeme v možnosti být prospěšný, vytvářet podmínky, které uživatelům naší služby umožní žít způsobem, který je považován za běžný.

Ve všech svých činnostech si uvědomujeme, že závislost našich uživatelů na pomoci a podpoře je velmi vysoká a naplnění našeho poslání vyžaduje ze strany všech našich zaměstnanců respekt k těmto skutečnostem. Důraz je kladen na dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Cíle služby - obecně

Podpora a integrace – každodenním působením na uživatele směřovat k jejich začlenění do běžného života, k jejich seberealizaci a uplatnění.

Podpora nezávislosti – usilovat o získání, obnovení či posílení samostatnosti uživatelů v nejvyšší možné míře.

Ochrana uživatelů- vždy poskytovat ochranu uživatelům v možnostech uplatňovat svá práva, naplňovat své potřeby a prosazovat své zájmy.

Vyrovnání příležitostí – napomáhat uživatelům odstranit znevýhodnění snižováním omezení, které plyne z jejich sociální a zdravotní situace.

Podpora aktivity – podporovat volnočasové a zájmové programy, které napomáhají k rozvoji uživatelů.

Cílem poskytované sociální služby je umožnění důstojného života s respektem k principům normality s použitím speciálních pomůcek a s pravidelným uplatňováním speciálních metod (bazální stimulace, alternativní a augmentativní komunikace), podpora dostupných sociálních kontaktů, vždy s přihlédnutím ke schopnostem a možnostem uživatele.

Zásady poskytování služby

Nechceme přizpůsobovat naše uživatele službám, které poskytujeme, naopak chceme službu co nejvíce přizpůsobit tak, aby vyhovovala uživatelům a dokázala naplňovat jejich potřeby.

 Mezi naše hlavní zásady patří:

 • zachovávání důstojnosti uživatele
 • dodržování práv uživatele
 • respekt k vlastnímu rozhodnutí uživatele
 • respekt k právu uživatele na přiměřené riziko
 • podpora uživatele v seberealizaci
 • podpora nezávislosti uživatele na službě
 • zachování vzájemného respektu a úcty mezi uživateli a pracovníky zařízení
 • podpora rozvoje schopností a dovedností uživatele

K zajištění těchto zásad jsme přijali Etický kodex pracovníků Domova pro osoby se zdravotním postižením Medlovice (viz. Dokumenty). 

Okruh osob, kterým je služba určena

Domov nabízí péči osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením a také uživatelům s kombinovanými vadami s omezenou mobilitou, kteří své zdravotní a sociální znevýhodnění nemohou zvládat v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých rodin. Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým postižením tělesným, smyslovým nebo organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo jiného onemocnění centrální nervové soustavy.

Do Domova jsou přijímáni uživatelé ve věku od 18 do 26 let. Podmínkou je, že žadatelé jsou posuzováni jako osoby zaopatřené (§ 11, zák. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů).

Důvody pro odmítnutí poskytovat sociální službu

 • Zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.
 • Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Pokud byla zájemci v době kratší, než šest měsíců před podáním nové žádosti vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.
  • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
  • Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb u důvodu akutní infekční nemoci.
  • Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

V případě, že není možno zájemci o službu požadovanou sociální službu zajistit, je mu v rámci základního sociálního poradenství nabídnut kontakt na zařízení, které pro něj vhodnou službu poskytuje.

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.