DZP Kvasice - Transformace pobytových služeb

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice je zapojen v projektu Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji.

Informace o projektu naleznete v níže uvedeném odkazu:

https://www.kr-zlinsky.cz/transformace-pobytovych-sluzeb-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-ve-zlinskem-kraji-cl-3879.html