DZP Kvasice - O domově

Popis zařízení

Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „DZP Kvasice“) je situován v samostatné budově se zahradou v klidné části obce Kvasice, Cukrovar 304.

V přízemí budovy jsou umístěny technické místnosti. V dalších patrech budovy jsou jak kanceláře, pracovny zaměstnanců, tak i pokoje uživatelů. Uživatelé využívají pro trávení volného času i dvě terasy.

Sociální služba je poskytována ve třech domácnostech a uživatelé jsou ubytováni v jedno a dvou lůžkových pokojích.

Areál zařízení obklopuje velká zahrada s menším zahradním domkem, zahrádkou, ovocnými stromy, a altánem. Uživatelé zde mohou trávit volný čas.

Sociální služba DZP Kvasice je pobytovou sociální službou a je uživatelům poskytována nepřetržitě, tzn. 24 hodin denně. Pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry se střídají ve vícesměnném provozu. Vedoucí zařízení a sociální pracovnice jsou uživatelům k dispozici v pracovní dny v rámci pružné pracovní doby.

Kapacita pobytové služby je 21 lůžek.

Nabízíme široké volnočasové aktivity a možnost výběru činnosti: vycházky, posezení v cukrárně, kavárně, společné výlety, vícedenní pobyty a rekreace, navštěvování kina, divadla, bazénu, wellness center, pořádání kulturních a sportovních akcí a účast na nich,  pohybové aktivity aj.

Poslání Domova pro osoby se zdravotním postižením Kvasice

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kvasice j poskytnutí pobytové sociální služby lidem, kteří se v důsledku zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují celodenní péči. Jsme schopni komplexně pečovat, pomáhat, podporovat a uspokojovat základní potřeby uživatelů a rozvíjet jejich potenciál.

Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří:

  • osoby s kombinovaným postižením
    • osobami s kombinovaným postižením se rozumí osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením a dále osoby s mentálním postižením s přidruženým smyslovým postižením
  • osoby s mentálním postižením

Věková kategorie pro přijetí v Domově pro osoby se zdravotním postižením:

- mladí dospělí 18 - 26 let

- dospělí 27 - 50 let

 Pokud již stávající uživatel dosáhl věku nad horní věkovou hranici pro přijetí, není to důvodem pro ukončení služby ze strany poskytovatele.  Uživatel v případě zájmu může dále využívat sociální službu DZP Kvasice.

Důvody pro odmítnutí žadatele:

- Neposkytujeme žádanou službu.
- Zájemce nespadá do cílové skupiny.
- Kapacita žádané služby je naplněna.
- Volné místo nevyhovuje potřebám a přáním žadatele.
- Zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby.
- Žadatel není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
- Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Život v domově

Život v domově je dominantně ovlivněn potřebami a přáním uživatelů.

Běžný život v domově má svá určitá pravidla jako v běžném životě.

Specifická je aktivizační činnost. Co přesně při práci s uživatelem zvolíme, ovlivňuje zejména jeho přání a jeho individuální specifika a potřeby. V rámci uvedených činností se ale uživatelé vždy setkávají s tzv. multisenzorickým přístupem. Jedná se o aktivity, které ovlivňují uživatele komplexně, ať už je to oblast rozumová, smyslová nebo tělesná. Zaměřujeme se na nácvik zvládání běžných každodenních a sebeobslužných činností.

V rámci stimulačních technik se uživatelé setkávají s principy konceptu Bazální stimulace. Tento komplexní koncept je aplikován proškoleným personálem, pracovníci mají absolvovaný ucelený výcvik. Koncept je zaměřen na podporu vnímání, komunikace a pohybových schopností člověka. 

Pravidelně probíhá canisterapie, která je zajišťována externím terapeutem.

Celou řadu aktivit je možno provozovat v zahradě zařízení nebo na 2 terasách.  

Naším hlavním zdrojem informací pro organizaci dne jsou samotní klienti a jejich rodiny. Dle jejich zájmu je doprovázíme na různé kulturní a společenské akce, do obchodu, při využívání veřejných služeb, na rekreační pobyt apod.

Nabízíme široké volnočasové aktivity a možnost výběru činnosti: vycházky, posezení v cukrárně, kavárně, společné výlety, vícedenní pobyty a rekreace, navštěvování kina, divadla, bazénu, wellness center, pořádání kulturních a sportovních akcí a účast na nich,  pohybové aktivity aj.