DZP Kvasice - Aktuality

Od 25.5.2020 je možnost návštěv uživatelů v DZP Kvasice za podmínek dodržování všech preventivních opatření - rušíme zákaz návštěv. 

 

Podmínky povolení návštěv v DZP Kvasice

 

Obecné zásady (společné pro obě formy) - Návštěvy budou probíhat za dodržení všech níže uvedených opatření:

 

 • Je možné donášet a předávat věci uživatelům DZP Kvasice.
 • Jsou umožněny návštěvy u uživatelů v DZP Kvasice každý den, viz níže (do odvolání):
  • Pondělí- pátek- od 14,00 do 16,30 hod. 
  • Sobota- neděle, svátek- od 9,30 do 11,00  a  14,00-16,30 hod.
  • Tento termín si každý zájemce o návštěvu v domově předem domluví se sociální pracovnicí tak, aby nedocházelo k souběhu více návštěv ve stejném čase.
  • Dvě varianty- MÍRNĚJŠÍ (v případě příznivé epidemiologické situace) A PŘÍSNĚJŠÍ FORMA (v případě zhoršení epidemiologické situace).
  • Vedoucí daného zařízení může s ohledem na provozní možnosti daného zařízení možnost návštěv omezit nebo neumožnit.
  • Je zajištěno dodržování provozního řádu daného pracoviště a návštěvních hodin.

 

Koordinace návštěv v DZP Kvasice (MÍRNĚJŠÍ FORMA):

 

 • Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků.
 • Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem a návštěvou musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem.
 • Je nutné předchozí domluvení/nahlášení návštěvy (telefonicky nebo jinou vzdálenou formou) se sociální pracovnicí.
 • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod. Čas návštěvy bude stanoven předem.
 • Jeden uživatel nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.

 

Místa určené pro návštěvy:

 1. prostory zahradyzařízení (tato varianta je preferovaná).
 2. v obývací pokoj ve 2 NP (není možná návštěva, pokud by v izolačním pokoji byl umístěn suspektní uživatel).

Postup:

 • Návštěva vždy zvoní na zvonek před vstupem do zařízení na ošetřovnu. Přijde otevřít zdravotní sestra, která vyzve návštěvu k desinfekci rukou. Po vydesinfikování rukou, všechny osoby projdou desinfekcí obuvi (desinfekční zóna). Zdravotní sestra se návštěvy dotazuje na zdravotní stav se zaměřením na příznaky nemoci COVID-19. Pokud má osoba pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Každá návštěva se zapíše do Knihy návštěv v době pandemie COVID-19 (kde uvede- jméno a příjmení, telefonní kontakt, jméno navštíveného uživatele).
 • Návštěvy musí mít vlastní roušku. Při vstupu do budovy (areálu zahrady) a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
 • Pokud je to možné, uživatel je zabezpečen rouškou.
 • Návštěva nesmí používat sociální zařízení v objektu služby.
 • Pokud to počasí dovolí, budou návštěvy probíhat v zahradě. Jinak je v DZP Kvasice pro návštěvy vyčleněn obývací pokoj.
 • Návštěva musí dodržovat odstup min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků. Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem, kterou provede zdravotní sestra.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
 • Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

Koordinace návštěv v DZP Kvasice (PŘÍSNĚJŠÍ FORMA):

 

 • Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (rodinný příslušník, jiná blízká osoba, dobrovolník) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem.
 • Je nutné předchozí domluvení/nahlášení návštěvy (telefonicky nebo jinou vzdálenou formou) se sociální pracovnicí.
 • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.
 • Návštěva 2 dospělých osob na jednoho uživatele. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod. Jeden uživatel nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.
 • Doporučená doba návštěvy je max. 1 hodina. Čas návštěvy bude stanoven předem.

 

Místa určené pro návštěvy:

 1. prostory zahradyzařízení (tato varianta je preferovaná).
 2. v obývací pokoj ve 2 NP (není možná návštěva, pokud by v izolačním pokoji byl umístěn suspektní uživatel).

Postup:

 • Návštěva vždy zvoní na zvonek před vstupem do zařízení na ošetřovnu. Přijde otevřít zdravotní sestra, která vyzve návštěvu k desinfekci rukou. Po vydesinfikování rukou, všechny osoby projdou desinfekcí obuvi (desinfekční zóna). Zdravotní sestra se návštěvy dotazuje na zdravotní stav se zaměřením na příznaky nemoci COVID-19. Pokud má osoba pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Každá návštěva se zapíše do Knihy návštěv v době pandemie COVID-19 (kde uvede- jméno a příjmení, telefonní kontakt, jméno navštíveného uživatele).
 • Návštěvy musí mít vlastní roušku. Při vstupu do budovy (areálu zahrady) a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
 • Pokud je to možné, uživatel je zabezpečen rouškou.
 • Návštěva nesmí používat sociální zařízení v objektu služby.
 • Pokud to počasí dovolí, budou návštěvy probíhat v zahradě. Jinak je v DZP Kvasice pro návštěvy vyčleněn obývací pokoj.
 • Mezi uživatelem a návštěvou musí být dodržen odstup alespoň 2 metry.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem, kterou provede zdravotní sestra.
 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
 • Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

 

Kde nás najdete