DZP Kunovice - Na Bělince - O domově

 EUROINSTITUT | vzděláváním proti handicapu


 

 

 


Na nákupu INTERAKTIVNÍ TABULE pro naše dětské klienty se podíleli formou darů:

Obec Březová – 2100,-- Kč

Obec Čejkovice – 4223,-- Kč

Město Uherský Brod – 5000,-- Kč

Město Uherský Ostroh – 3000,-- Kč

Město Zlín – 19.000,-- Kč

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stručný popis zařízení: 

Objekt byl postaven v 70. letech minulého století jako MŠ n.p. LET Kunovice. V roce 1993 byl odkoupen Okresním ústavem sociálních služeb Uherské Hradiště a rekonstruován na Ústav sociální péče pro mládež. Postupnými úpravami získal současnou podobu, kterou tvoří hlavní trojpodlažní budova spojená krčkem s přízemním hospodářským traktem (kuchyně, prádelna, skladovací prostory) a nová dvoupodlažní budova s 11 dvojlůžkovými pokoji s vlastním sociálním zázemím, která byla dokončena v roce 2011 v rámci investiční akce, financované Zlínským krajem, s názvem "Zlepšení kvality bydlení- přístavba". Pohyb ve více budovách kromě schodišť je umožněn i osobními   výtahy. Dále je k dispozici samostatně stojící garáž, dílna a dvě skladovací místnosti. Nad hlavní budovou vznikly, díky půdní vestavbě, realizované v roce 2008, prostory pro školní učebny, hostinský pokoj, nové terapeutické dílny, tělocvičnu, společenskou místnost a šatny se sociálním zázemím pro personál. Díky  sponzorským darům bylo na jednom oddělení v roce 2012 realizováno zvedací zařízení  pro naše imobilní klienty. Při ergoterapeutických činnostech se klienti zdokonalují při práci v keramické dílně, pracují aktivně či pasivně  s papírem i s modelářskou hlínou, kreslí. Pasivně se také účastní pracovních aktivit také na zahradě Domova, úklidu vnějších a vnitřních prostor či na jejich výzdobě při různých příležitostech. Sportovní aktivity se odehrávají v tělocvičně, kde je plně využíván motomed. Přímo v  jednotlivých domácností se s klienty pracuje v rámci Bazální stimulace (náš Domov má pro tuto činnost udělen certifikát). V rámci prostorových a finančních možností se snažíme pro naše klienty neustále rozšiřovat nabídku terpeutických činností a aktivit (canisterapie,hudební činnosti, arteterapie, snoezelen) a také nabídku fakultativních služeb (perličkové koupele, různé druhy masáží, manikúru, pedikúru........).

Poslání Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince je poskytování a zprostředkování sociálních služeb, ošetřovatelské, zdravotní a výchovné péče dle indviduálních potřeb klientů. Umožňujeme klientům žít běžným způsobem života, dle jejich možností a schopností, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

Cíle Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na Bělince

Strategický cíl zařízení:

Zvyšování kvality poskytované služby.

Dlouhodobý cíl č. 1

Útlum plošného poskytování služby ve prospěch individuální podpory uživatelů, a to udržováním a zvyšováním kvality systému individuálního plánování.

Krátkodobý cíl

 1. Poskytovat pracovníkům kvalitní metodickou podporu v oblasti individuálního plánování prostřednictvím vzdělávání a pravidelně prováděných kontrol.
 • Termín – konec roku 2022
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, vedoucí zařízení
 1. Pečlivý výběr klíčových pracovníků vzhledem k jejich osobnostním vlastnostem a volbě uživatelů.
 • Termín – konec roku 2022
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice

Dlouhodobý cíl č. 2

Zvyšovat kvalitu poskytované péče, ubytování a stravování v prostředí našeho domova   při respektování a využití stávajících schopností uživatelů.

Krátkodobý cíl

 1. Zkvalitnění života a oblasti péče o svou osobu celkovým zklidněním a uvolněním alespoň u 20 klientů prostřednictvím využití zoo terapie - návštěvv canisterapeutického pracovníka a jeho zvířat (psi, králík, morče, papoušek, šnek).
 • Termín – konec roku 2022
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, klíčoví pracovníci
 1. Podporovat vztahy a sociální kontakty všech uživatelů s rodinou, blízkými osobami a okolím v době epidemie využitím např. videohovorů minimálně u 3 klientů.
 • Termín – konec roku 2022
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, vedoucí zařízení, klíčoví pracovníci
 1. Zkvalitnit podmínky bydlení uživatelů prostřednictvím úpravy prostředí, pořízením nového vybavení a rekonstrukcí 1. domácnosti.
 • Termín – konec roku 2022
 • Zodpovědnost – vedoucí zařízení
 1. Zlepšení kvality života prostřednictvím zprostředkování služeb terénního aktivizačního asistenta minimálně u 2 klientů (vycházky, návštěva veřejných služeb, výlety).
 • Termín – konec roku 2022
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, klíčoví pracovníci

Dlouhodobý cíl č. 3

Snížit kapacitu zařízení do konce roku 2022 o 30 %.

Krátkodobý cíl

Snížit kapacitu zařízení na 40 lůžek.

 • Termín – konec roku 2022
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, vedoucí zařízení

Vyhodnocování dlouhodobých a krátkodobých cílů

Krátkodobé cíle

 • Vyhodnocení probíhá dle nastavených termínů.
 • Využíváme dotazníkových šetření.
 • Dle potřeby aktualizujeme standardy kvality sociálních služeb.
 • Zápis je přiložen ke standardu.

Dlouhodobé cíle

 • Kontrola dlouhodobých cílů probíhá jedenkrát za rok.
 • Zápis je přiložen ke standardu.

Principy poskytování služeb v Domově pro osoby se zdravotním postižení Kunovice – Na Bělince:

Služby poskytujeme na principech profesionality, důvěry a partnerství, což pro nás znamená:

 • sociální cítění
 • pozitivní přístup
 • důvěra
 • úcta ke klientům
 • zapojení klientů (činnosti, aktivity, terapie, individuální plánování)
 • odbornost
 • profesionalita
 • vzdělávání pracovníků
 • flexibilita
 • schopnost pracovníků naslouchat
 • schopnost pracovníků empatie
 • schopnost pracovníků poskytnout podporu
 • schopnost pracovníků poradit
 • schopnost pracovníků sebereflexe
 • schopnost pracovníků zpracovávat informace

Cílová skupina

- Osoby s jiným zdravotním postižením (jedná se o osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku, jejichž projevy se shodují s projevy osob s mentálním postižením).     

- Osoby s kombinovaným postižením (kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a fyzickým postižením-dětská mozková obrna, svalové poruchy, vrozené poruchy pohybového ústrojí).

- Osoby s mentálním postižením.

Věková struktura cílové skupiny

Děti předškolního věku (od 3 do 6 let)

Mladší děti 7 až 10 let

Starší děti 11 až 15 let

Dorost 16 až 18 let

Mladí dospělí 19 až 26 let

Dospělí 27 až 64 let

Horní věková hranice pro přijetí žádosti o poskytnutí sociální služby je věk žadatele do 26 let.

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 1. Žadatelův zdravotní stav vyžaduje celodenní ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.
 2. Žadatel trpí akutní infekční nemocí.
 3.  Žadateli poskytovatel v době kratší, než šest měsíců před podáním nové žádosti vypověděl smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 4. Kapacita domova je plně obsazená.
 5. Žadatel žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 6. Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy či demence závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo odporovalo vnitřním pravidlům DZP Kunovice – Na Bělince.

Nejsme schopni zajistit podporu a péči žadateli:

Žadatel je závislý na alkoholu, drogách nebo je patologickým hráčem. Z důvodu uvedených závislostí by mohlo docházet k vzájemným konfliktům, narušování kolektivního soužití  a porušování práv uživatelů. Cílem je zajistit kvalitní sociální službu pro klienty.

 

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.