DZP Kunovice - Cihlářská - Canisterapie

Canisterapie

V našem domově zprostředkováváme canisterapii. Je to způsob podpůrné terapie, který využívá pozitivního působení psa na člověka. Prostřednictvím canisterapie dochází k nácviku koncentrace a zvýšení pozornosti, rozvoji sociálního cítění, zlepšení kvality života a v některých případech i snížení agresivity uživatele. Jedná se tedy o metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na člověka psem, který je pro tento účel speciálně vycvičen.

Canisterapie je zaměřena:

  • na rozvoj citových schopností (hlazení,mazlení, komunikace se psem,…)
  • na rozvoj rozumových schopností (cílená hra, rozšiřování slovní zásoby,...)
  • na rozvoj pohybových schopností (jemná, hrubá motorika, házení míčků,…)
  • na relaxaci (vliv na psychiku a duševní rovnováhu klienta).