DZP Kunovice - Cihlářská - Aktuality

 

Návštěvní řád DZP Kunovice, Cihlářská 526

Návštěvy u uživatelů jsou povoleny každý den od 13.30 do 16.00 za podmínky dodržení všech níže uvedených opatření:

 

  • Je nutné předchozí domluvení návštěvy (telefonicky nebo jinou vzdálenou formou), z důvodu nutnosti koordinace počtu příchozích osob. Čas návštěvy bude stanoven předem, doporučená doba návštěvy je max. 1 hodina.
  • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Jeden uživatel nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.
  • Návštěvy musí používat po celou dobu návštěvy vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
  • Na recepci se každá navštěvující osoba zapíše do knihy návštěv, kde vyplní čas návštěvy, jméno, příjmení, telefon a jméno navštívené osoby.
  • Návštěvy budou probíhat v návštěvní místnosti, nebo ve venkovních prostorách zařízení.
  • Návštěvy na pokoji budou umožněny pouze u imobilních uživatelů, kterým zdravotní stav neumožňuje přesun na invalidní vozík.
  • Pokud je to možné, uživatel je zabezpečen rouškou.
  • Návštěvám doporučujeme dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků. Kontakt mezi uživatelem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se na co nejkratší dobu.
  • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce a místnost bude dostatečně vyvětrána. 

 

V Kunovicích dne 9. 3. 2022                                                                                   Bohumila Junášková

    

V zájmu zvyšování kvality poskytované sociální služby a v návaznosti na Koncepci rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015 - 2020 snižuje naše zařízení kapacitu. Žádosti jsou nadále přijímány, posuzovány a v případě, že budou vyhovovat požadovaným kritériím, zařazovány do evidence žadatelů o sociální službu. Uživatelé jsou do zařízení přijímáni dle Metodického doporučení č. 1/2019, revize Metodického doporučení č. 2/2017 pro přijímání osob do domovů pro osoby se zdravotním postižením v domě snižování kapacity zařízení vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje. Žadatel o sociální službu může být přijat do domova na základě splnění podmínky vysoké míry potřeby péče a prokazatelných sociálních vazeb ve Zlínském kraji.