DZP Kunovice - Cihlářská - Aktuality

V zájmu zvyšování kvality poskytované sociální služby a v návaznosti na Koncepci rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015 - 2020 snižuje naše zařízení kapacitu. Žádosti jsou nadále přijímány, posuzovány a v případě, že budou vyhovovat požadovaným kritériím, zařazovány do evidence žadatelů o sociální službu. Uživatelé jsou do zařízení přijímáni dle Metodického doporučení č. 1/2019, revize Metodického doporučení č. 2/2017 pro přijímání osob do domovů pro osoby se zdravotním postižením v domě snižování kapacity zařízení vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje. Žadatel o sociální službu může být přijat do domova na základě splnění podmínky vysoké míry potřeby péče a prokazatelných sociálních vazeb ve Zlínském kraji.

 

 

 

 

 

Kde nás najdete