DZP Javorník, Chvalčov - NADAČNÍ FOND GEMÁČEK A JAVORNÍČEK

V roce 2002 založili po dlouholeté spolupráci majitelé firmy GEMMA Brno s vedoucími pracovníky Domova Javorník Nadační fond GEMÁČEK A JAVORNÍČEK. Hlavním účelem je zkvalitnění života osobám s mentálním postižením. Množství uspořádaných akcí a hodnotných darů svědčí o jeho skvělé a obětavé práci.

NADAČNÍ FOND GEMÁČEK A JAVORNÍČEK

sídlo NF:                         Mendlovo nám. 15a

                                        603 00 Brno

telefon:                           728 749 432, 737 120 679

e-mail:                            gemacekajavornicek@seznam.cz

bankovní spojení NF:   KB Brno-město

číslo účtu:                       27-7493780237/0100