DZP Javorník, Chvalčov - Poskytované služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník ve Chvalčově (dále jen DZP Javorník) je zařízením začleněným do Sociálních služeb Uherské Hradiště p.o, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník ve Chvalčově poskytuje registrovanou pobytovou sociální službu

Domov pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách