DZP Velehrad - Vincentinum - Projekt ROP

Projekt

 "Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad"

byl realizován z dotace Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP), z oblasti turistiky a cestovního ruchu.

Slavnostní otevření přístupové komunikace proběhlo 6. června 2014. Cílem projektu je zvýšit atraktivitu a návštěvnost mikroregionu Buchlov a obce Velehrad.

Vybudovaná přístupová komunikace zabezpečuje přístup ke Galerii sociálních služeb, dále lapidáriu a přístup do velehradské baziliky z východní strany.

Parkoviště umožňuje parkování vozů, následně pěší chůzu přes pochůzné komunikace s využitím stávající stezky a cyklostezky pro přímý přístup do velehradského areálu.

PROVOZNÍ DOBA: 

  • celoročně
  • otevírací doba :  pondělí - neděle  10.00 - 17.00
  • mimo otevírací hodiny je zakázáno do objektu vstupovat
  • do objektu je zakázán vstup se zvířaty

GALERIE  DZP  VELEHRAD - VINCENTINUM nabízí

  • shlédnutí Expozice historie vývoje sociálních služeb
  • návštěvu sociálně terapeutické dílny s možností zakoupení výrobků klientů DZP