DZP Staré Město - Spolupracujeme

Dobrovolnictví

Náš Domov spolupracuje s neziskovou organizací Maltézská pomoc, která se zabývá vyhledáváním dobrovolníků a díky této aktivitě navštěvují pravidelně tři dobrovolnice naše klienty. Práce dobrovolníků je velmi cenná a my si jí velmi vážíme. Děkujeme. http://www.maltezskapomoc.cz/


Další zájemci, kteří chtějí pracovat jako dobrovolníci se mohou informovat na podrobnosti v našem Domově u sociální pracovnice, anebo přímo v centru dobrovolníků v Maltézské pomoci.

 

EUROINSTITUT | vzděláváním proti handicapu